``Du har vært helt rå på å tolke vår smak og kommet med utrolig mange forslag som vi har brukt!``
- Yvonne Stang Jessesen

``Vi hadde nok ikkje greidd å lage beslutningsgrunnlaga sjølve - ikkje har vi hatt tid og ikkje har vi kunnskap. Dette var ein god arbeidsmetode, sparte oss for masse arbeid og sikra oss gode resultat``
- Grethe Hjetland, Highsoft AS